školní rok 2016 - 2017

Vítejte na webových stránkách 2.A ZŠ Vrané nad Vltavou.

 
 

               

Třídní učitelka:      Mgr. Květa Brixiová

                                 
 

Telefon:                 604 219 360

Email:                    kvbrixiova@seznam.cz

Webové stránky:   http://brixiov-zs-vrane.webnode.cz

 

 

 

NEZAPOMEŇTE PROSÍM

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

20.2. – 24.2. 2017

 

Kandidáti z řad zákonných zástupcůAndronikova Helena, Báča Radek, Bartková Jitka, Brožová Lenka, 

RNDr. Kolesová Hana, Ph.D., Koubek Martin, MBA, Mgr. Pelánová Olga, Ph.D., Mgr. Vrtišková Kateřina

 

Životopisy kandidátů a volební řád jsou k nahlédnutí v kanceláři školy u hospodářky 

paní Markéty Tomkové