15. LISTOPADU

 

Oceňuji a chválím účast Káji H. a Bena D. na logické olympiádě a Kájovi blahopřeji ke skvělému    umístění.

 

Většina dětí pracuje velmi pěkně, jak ukázaly i testy z ČJ a AJ (ještě bych všem doporučila, aby po sobě práci vždy kontrolovaly). Bohužel, ve 2-3 případech stále řešíme zapomínání domácích úkolů, pomůcek i chování...

 

Zvládli jsme zopakovat v ČJ učivo 2.třídy, nyní probíráme párové souhlásky na konci slov (a budeme brát uprostřed), slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Před každým domácím úkolem (diktátem) je potřeba látku zopakovat, procvičit a vlastní psaní si vždy odůvodnit. DIKTÁTY ZADÁVÁM PŘEDEM.

 

Tento týden dostanou děti sešit na čtenářský deník –cvičili jsme, co bý ve stručném zápisku mělo být. Do konce října by každý měl mít 1-2 záznamy. Chválím Káju, který už s deníčkem začal.

 

Pracovní tempo je u většiny dětí  slušné. Pokud jedinci práci odbývají a nepíší domácí úkoly, nezvládají pak ani tempo práce ve škole. Pokud např. nestíhají práci v MA, nemohu je hodnotit jako ty, kteří spočítají za stejnou dobu 3x – 4x víc příkladů.

 

V MA opakujeme násobení 1-6,8,10, snažíme se i dělit. Dokud se počítání nezautomatizuje, je třeba používat tabulku či názornou pomůcku (víčka, kaštany ap.)

 

V AJ opakujeme slovní zásobu (škola, pomůcky, pokyny), číslovky 1-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

 

Tento týden si budeme povídat o stromech – 20.10. DEN STROMŮ.

 

BLAHOPŘEJI TEREZCE ZÍSKALOVÉ A MAMINKÁM MICHAELÁM K SVÁTKŮM.

A chválím Klárku M., která už přinesla sběr a všechny děti, které přinesly zimní listy a plody.

 

 

 

 

28.ZÁŘÍ

 

Vážení rodiče,

měsíc utekl rychle, nastal podzim, škola a všechny povinnosti naplno!

Děti začaly většinou velmi dobře; u několika málo je ovšem toho zapomínání a kázeňských prohřešků na začátku školního roku až dost!

Ráda bych Vám poděkovala za pomoc, podněty a návrhy a také za bleskovou úhradu plateb. Kdo ještě neuhradil – prosím o platbu 700,- Kč (200,- rodičovský příspěvek, 500,- pracovní sešity)

Na webu je zveřejněn stručný přehled akcí na říjen

Doufám, že jste i s dětmi příjemně prožili svátek sv.Václava.

Květa Brixiová

 

BĚHEM ZÁŘÍ JSME ZOPAKOVALI

ČJ           stavba věty, nauka o slově, druhy hlásek a jejich rozdělení, dvojhlásky (a jejich začlenění mezi samohlásky), pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, pravopis psaní ú, ů, druhy vět.

MA        počítání do 100 (i s rozkladem), násobení a dělení 1-6, používání tabulek násobků, slovní úlohy.

AJ         pozdravy, barvy, číslovky, názvy jídel – některá slovíčka i v písemné podobě.

PRV      upevňujeme základní znalosti – adresa, místo bydliště, okolí školy, ...

 

KAŽDÝ DEN TRÉNUJEME ZÁPISY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU.