15.1.

Letos se poprvé hlásím s informacemi, tentokrát především o konci pololetí a to pozpátku:                                                                                

●   pátek 2.2.- jednodenní pololetní prázdniny     

●   čtvrtek 1.2. – normální výuka podle čtvrtečního rozvrhu 

●   středa 31.1. – poslední hodinu rozdání vysvědčení (děti budou mít desky)   

●   pátek 26.1.- jedeme do Modřanského biografu na film Medvídek Paddigton 2 – vybírám 100,- Kč (vstupné a jízdné).

MOC DĚKUJI většině dětí za velmi pěknou práci, domácí přípravu, vypracovávání pracovních listů. Speciálně děkuji Kátě Koubkové a Kubovi Kchuntovi za první příspěvky do akce ZACHRAŇME GORILY (vysloužilé mobily).

 

☺Čeká nás náročné období opakovacích testů a zkoušení, na které je třeba se připravit:

ČESKÝ JAZYK     Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná, jiné tvary téhož slova; je třeba umět v.s. perfeketně vyjmenovat a mít také dobře pročtenou tabulku z učebnice a vnímat rozdíi mezi mezi významy (např. být =  existovat, bít psa). Cvičíme i v.s.  po L.

Psaní tvrdých a měkkých souhlásek, význam slov (nadřazená, podřazená, souřadná), vyhledáváme podstatná jména a slovesa; každý den procvičujeme pravopisná cvičení na v.s. – snažíme se pracovat bez chyb.

Zdokonalujeme své čtení – čteme každý den, přemýšlíme o přečteném, umíme obsah krátce vyprávět.

Známe základní literární druhy – pohádka, pověst, povídka, bajka, báseň, sloka, verš, rým.

MATEMATIKA   Práce v matematice je velmi pestrá – násobení+dělení (pomalu se dostáváme k velké násobilce), sčítání a odčítání do 1000 (po desítkách a stovkách), zaokrouhlujeme, sčítáme a odčítáme písemně, zkoušíme dělení se zbytkem, poznáváme matematické pojmy (sčítanec,sčítanec,součet; menšenec,menšitel,rozdíl; činitel,činitel,součin; dělenec,dělitel,rozdíl). Počítání s pojmy je také třeba procvičovat a zautomatizovat je v hlavičkách dětí – učiva už je hodně a třeba násobilka se snadno zapomíná. Pro kontrolu děti stále pracují s tabulkou násobků.

PRVOUKA           Děti by měly ovládat pojmy roční období, měsíce, Česká republika a sousední státy, základní orientace v mapě, místo, kde žijeme. Aktuálně pracujeme s učivem o povoláních, zájmech a koníičcích, začínáme učivo o přírodě – živá a neživá.                              POZNÁME 5 stromů a plodin, POJMENUJEME členy rodiny.

ANGLIČTINA      Slovíčka procvičujeme ústně i písemně, vedeme si slovníček (!).    

Naučíme se používat koncovku –ing (nejen průběhový čas).  
Opakujeme slovíčka od 1.lekce (barvy, číslovky, otázky, odpovědi) i písemně.

 

                                 JANA ŠIMÁČKOVÁ NABÍZÍ KROUŽEK ŠVIHADEL TAKÉ VE ČTVRTEČNÍM TERMÍNU 

Zlepšení koordinace, motoriky a fyzické zdatnostui. VŘELE DOPORUČUJI !!!

Přihlášky u mne a ve ŠD.

Zdraví kb

 


  

DĚTI BY SI MĚLY CVIČIT svůj SYSTÉM UČENÍ např. na prvouku:

 

1.    přečtu text v učebnici

2.   znovu  si přečtu silně vytištěné části textu

3.    zkusím říci sám, co jsem si zapamatoval, event.vyplním pracovní list apod.