Nabídka školy v přírodě pro 3.A  ZŠ Vrané nad Vltavou

www.penzion-uvanacu.cz

 

Lokalita  jižní Čechy – Písecko - Štědronín  -  odlehlá vesnička mezi lesy nedaleko soutoku Vltavy s Otavou

Ubytování: rodinný penzion, pokoje: většina pokojů s vlastním sociálním zařízením, několik pokojů – sociální zařízení společně na patře,  lůžka bez paland, vhodné pro malé děti z 1. stupně

Cena (3.190,- Kč) zahrnuje: Ubytování, lůžkoviny, stravování (plná penze + 2 svačiny + pitný režim), doprava, 1 vychovatel na odpolední a večerní program, DPH. Ceny jsou kalkulovány při min. počtu 18 platících účastníků.

Další služby za příplatek: Cestovní pojištění včetně pojištění stornopoplatku. Pojištění je volitelné, příplatek 120,- Kč/žák

Odjezd od školy v sobotu 26. 5. ve 13:00 hod. / zahájení stravy večeří.

Odjezd z penzionu ve čtvrtek 31. 5. mezi 14:00 – 15:00 hod. / ukončení stravy obědem.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 23.4.

 

●   Ve čtvrtek 26.4. v 17.00 třídní schůzka – hodnocení prospěchu a chování, informace na poslední  čtvrletí, materiály ke škole v přírodě

 

●   Absolvovali jsme velmi pěkný program s Ornitou (ptáci krkavcovití). Děti byly velmi pozorné a aktivně se zapojovaly. Zpracujeme materiály a napíšeme si testík, co jsme si zapamatovali. Práce na projektu bude ohodnocena známkou do prvouky.

 

●   I tento týden půjdeme ven pozorovat rostliny a živočichy, potom budu zkoušet „poznávání“.

 

●   Na základě hodnocení na třídní schůzce se se mnou rodiče mohou dohodnout na individuální konzultaci. Konzultace by proběhly 3. nebo 10.května.

 

●     V matematice jsme začali s převody jednotek. Část dětí nevypracovala domácí úkol. Jde o poměrně obtížnou kapitolu učiva 3.ročníku, k jejímuž zvládnutí     u některých dětí nestačí můj opakovaný výklad a procvičování ve škole. Věnujte prosím zvýšenou pozornost této látce při domácí přípravě.

ÚVODNÍ INFORMACE O ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

Škola v přírodě se uskuteční v týdnu před Mezinárodním dnem dětí  v rodinném penzionu U Vaňáčů  v krásné jihočeské krajině uprostřed lesů, ve vesničce Štědronín v blízkosti Orlické přehrady a hradu Zvíkov. Konkrétní podrobnosti sdělím ve čtvrtek 26.4. na třídní schůzce v 17.00. Vzhledem k tomu, že je nás ve třídě relativně málo, rádi s sebou vezmeme i sourozence (od 6 let) či kamarády.

Kromě třídní schůzky vypíši pro zájemce také konzultace ve 3

AKTUÁLNÍ INFORMACE 15.4.

Vrcholí ¾ letí, píšeme testy, opakujeme, většinu dětí chválím za domácí i školní práci a pomoc s výzdobou školy před zápisem.

19.4. PROGRAM ORNITA – KRKAVCOVITÍ – děti, které doposud nepřinesly, prosím do středy uhradit 70,-  Kč

20.4. CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ – krátké dopolední setkání žáků na zahradě

22.4. DEN ZEMĚ. Výuka v tomto týdnu bude částečně zahrnovat témata o Zemi, její ochraně a zajímavostech

PROSÍM, ABY DĚTI MĚLY PAPÍROVÉ HODINY (ALESPOŃ JEDNY V LAVICI)

Děti dostaly k podpisu a opravě procvičení sešity Matematika, Diktáty, Pětiminutovky

Intenzivně jednám o škole v přírodě, pohovořte prosím s dětmi a jejich event.účasti

DO KONCE DUBNA NOVÝ ZÁPIS VE ČTENÁŘSKÉM DENÍKU

Zítra vystavím data konzultací / společné schůzky

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme  vyjmenovaná slova b-s; užíváme jiné tvary slova a tvoříme slova příbuzná; URČUJEME PODSTATNÁ JMÉNA rodu mužského (ten, ti), ženského (ta‚ ty),  sředního (to, ta).

Je nutné každý den  procvičovat slovní druhy (1-5).

MATEMATIKA

Počítáme do 1000 a trénujeme příklady z oboru velké násobilky, písemné sčítání a odčítání.

Některým žákům dělají velký problém příklady typu 7x30, 3x70, násobení a dělení 10, (100). Prosím, kde to vázne, pečlivě procvičovat!

ANGLIČTINA

Každý týden zkouším 3-5 dětí ústně ze slovíček -  děti se postupně učí slovíčka aktuální lekce, některá i písemně a z těch pak píšeme testíky

Žáci se mohou kdyioli nechat vyzkoušet ze čtení a překladu, součástí hodnocení je i dobře vedené portfolio (pracovní listy) a sešit

PRVOUKA

Vycházka (podle počasí) – pozorování rostlin a živočichů; na známky test určování rostlin (15 druhů květin a stromů), Stavba rostlin a stromů, Zvířata v okolí Vraného

STÁLE SE NÁM PLETOU HLAVNÍ ZNAKY A PODMÍNKY ŽIVOTA

 

CO UŽ BYCH MĚL(A) UMĚT Z ANGLIČTINY - Konverzační okruhy

Umím říci:

●             (Já) jsem Češka.

●             (Já) nejsem Angličan.

●             Je mi osm.

●             Toto je moje maminka.

●             Toto pero je modré.

●             Tato kniha je moje.

●             Dvě a tři je pět.

●             Ty jsi (nějaký) nový žák.

 

Umím požádat:

ᶲ              Prosím.

ᶲ              Postav se.  /  ᶲ Sedni  si.

ᶲ              Otevři.  /  ᶲ Zavři.

ᶲ              Pojď  sem.

ᶲ              Podívej.

ᶲ              Poslouchej.

ᶲ              Dej to na polici.

ᶲ              Počítej ty kostky.

 

Umím se zeptat:                                                                            Umím poděkovat a vyhovět:

⃝           Jsi  Američan?                                                                  ●             Děkuji.

⃝           Jak jsi starý?                                                                     ●             Tady to máš.

⃝           Jaká barva?                                                                        ●             OK, dobrá.

⃝           Jaké číslo?                                                                         ●             Ano.  /  Ne.

⃝           Kolik?  (počet kusů)

OD 12.10.

 

KAŽDÝ ČTVRTEK

 

13.15 - 14.00 PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY

14.00 - 14.45 PROCVIČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA

 

Rodiče žáků, kteří navštěvují družinu, prosím a zařízení "propustek".

ČTENÁŘSKÝ KLUB

ZAHAJUJE LETOŠNÍ ČINNOST V ÚTERÝ 10.10. VE 13.30
a pak každé úterý 13.30 - 15.00

Letos se zatím účastní Kája Hlaváček, Terezka Získalová a Marianka Mytriuk. 

PŘIHLÁSIT SE MOHOU I DALŠÍ - ČTENÍ PROSPÍVÁ VŠEM!

OD 5.10. JE KAŽDÝ ČTVRTEK 12.30 - 13.30
OTEVŘENA ŠKOLNÍ KNIHOVNA.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Od letošního školního roku spadá naše škola pod pracoviště PPPSK Jílové u Prahy.
jilove@pppsk.cz
+420 720 954 275¨
 
Naši školu má na starost Mgr. Veronika Šťástková (stastkova@pppsk.cz)