DĚTI BY SI MĚLY CVIČIT svůj SYSTÉM UČENÍ např. na prvouku:

 

1.    přečtu text v učebnici

2.   znovu  si přečtu silně vytištěné části textu

3.    zkusím říci sám, co jsem si zapamatoval, event.vyplním pracovní list apod.