ASTRONOMICKÝ KROUŽEK

24.09.2015 18:56

Štefánikova hvězdárna

Petřín 205

110 00 Praha 1

Spojení:
Tram: 9,12, 20, 22, 57 - Újezd - dále lanovou dráhou až na Petřín , Hvězdárna
leží 100m od horní stanice Lanové dráhy
Bus: 176, 510 - Švandovo divadlo (odtud tramvají č. 12, 20 do zastávky Újezd) -
dále lanovou dráhou až na Petřín, Hvězdárna leží 100m od horní stanice Lanové
dráhy
Bus: 143, 149, 176, 217  - Stadion Strahov - dále podél strahovských
kolejí směrem na Petřín
Metro - B Anděl (odtud tramvají č. 12, 20 do zastávky Újezd) - dále lanovou
dráhou až na Petřín


Astronomická školička (Astronomický kroužek pro nejmenší)

Štefánikova hvězdárna otevírá od října Astronomickou školičku, určenou dětem 1. - 3. tříd ZŠ. Děti se hravou formou dovědí, z čeho se skládá náš vesmír,     že některé hvězdy mají pohádkové názvy jako třeba červený obr nebo bílý trpaslík, že Mléčná dráha sice není úplně z mléka, ale zato černá díra, ta je opravdu černočerná.

Kroužek se bude konat počínaje 5. říjnem 2015 každé druhé pondělí od 16:30 do 17:30 na Štefánikově hvězdárně. Lekce jsou vedeny formou her,           při kterých si děti osvojí nejen základy hvězdářství, ale také obecná přírodovědná fakta, aby si mohly uvědomit souvislosti mezi přírodními principy na Zemi       i ve vesmíru.

Přihlášky je možno vyplnit na prvních lekcích, první lekce je zdarma.

Kurzovné činí 700 Kč na školní rok.

Po dobu konání kurzu mohou rodiče dětí vyčkat v prostorách hvězdárny.

Kroužek vedou a bližší informace vám podají:

Jindřiška Majorová, specialistka na práci s mládeží

Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí hvězdárny

skolicka@observatory.cz
tel.: 257 320 540