LOGICKÁ OLYMPIÁDA

15.09.2015 20:39

Logická olympiáda 2015

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.


Soutěž je vyhlášena pro pět kategorií:

  Kategorie MŠ: mateřské školy
  Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
  Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. - 5. třída). 
  Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. - 9. třída a odpovídající ročníky víceletých
  gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky
  u osmiletých gymnázií). 
  Kategorie C: studenti všech druhů středních škol


Harmonogram soutěže:

1. srpna 2015 - 30. září 2015 - registrace soutěžících a škol 

Nominační kolo proběhne pro  kategorii MŠ a A1 22. - 28.  října 2015 

V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 20 minut, nejlepší řešitelé postoupí do okresních kol.

Pro účast v nominačním kole je nutná registrace účastníka na webových stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.

Každý účastník se musí zaregistrovat pod svým vlastním uživatelským jménem v době registrace ve dnech 1. 8. 2015 - 30. 9. 2015. Uživatelské jméno musí mít formát platné e-mailové adresy.

Nominační kolo se uskuteční on-line pro kategorii MŠ a A1 ve dnech 22. - 28. 10.2015

V těchto dnech mohou účastníci absolvovat základní kolo ve škole, doma či jinde, kde je připojení k internetu

Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení. Vše ostatní je zakázáno.

Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou a při řešení úloh nesmí využívat cizí pomoci.


Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže (v profilu soutěžícího po přihlášení).